Genericky Nootropil

Nootropil

Generic Nootropil je psychotropní látka, který je psychotropní látkou, který přímo zvyšuje účinnost vyšších funkcí mozku zapojených do kognitivních procesů, kognitivní procesy, jako jsou ty spojené s učení, pamětí, myšlení a uvědomění, jak v běžných situacích a vzácných, a není to uklidňující psychostimulant.

400mg

Balení Cena Pomocí pilulku Úspora Objednat
30 tablet Kč 860.81 Kč 28.69
60 tablet Kč 1700.07 Kč 28.33 Kč 21.55
90 tablet Kč 2493.96 Kč 27.71 Kč 88.46
120 tablet Kč 3174.44 Kč 26.45 Kč 268.79
180 tablet Kč 4535.41 Kč 25.20 Kč 629.44
 • Letecká doprava zdarma
270 tablet Kč 6350.02 Kč 23.52 Kč 1397.25
 • Letecká doprava zdarma
360 tablet Kč 8164.64 Kč 22.68 Kč 2165.06
 • Letecká doprava zdarma

800mg

Balení Cena Pomocí pilulku Úspora Objednat
30 tablet Kč 1246.41 Kč 41.55
60 tablet Kč 2267.14 Kč 37.79 Kč 225.69
90 tablet Kč 3174.44 Kč 35.27 Kč 564.80
120 tablet Kč 4081.75 Kč 34.01 Kč 903.91
 • Letecká doprava zdarma
180 tablet Kč 5442.71 Kč 30.24 Kč 2035.77
 • Letecká doprava zdarma
270 tablet Kč 8051.22 Kč 29.82 Kč 3166.50
 • Letecká doprava zdarma
360 tablet Kč 10569.00 Kč 29.36 Kč 4387.97
 • Letecká doprava zdarma

Tablety Piracetam

Popis léku?

PIRACETAM je indikován u pacientů s kortikální myoklonie, bez ohledu na etiologii, a měl by být používán v kombinaci s jinými léky anti-myoklonickými. Zabraňuje zvracení. Piracetam je psychotropní látka, který je psychotropní látkou, který přímo zvyšuje účinnost vyšších funkcí mozku zapojených do kognitivních procesů, kognitivní procesy, jako jsou ty spojené s učení, pamětí, myšlení a uvědomění, jak v běžných situacích a vzácných, a není to uklidňující psychostimulant. Piracetam působí na celou řadu aktivit, přes různé druhy provozu: modulují neurotransmitery v mozku, zlepšuje metabolismus neuronů plasticitu a zlepšuje mikrocirkulaci diky protikřečové vlastnosti bez vazodilatace. To je derivát GABA. To je jeden z racetamů.

Co mám říct u lékaře před užitím tohoto léku?

Informujte svého lékaře, pokud máte jednu z následujících podmínek:

 • cerebrovaskulární poškození
 • mozková nedostatečnost
 • ischemické nebo intracerebrální krvácení
 • alergie
 • závažné poškození ledvin
 • jaterní dysfunkce
 • problémy s chováním a psychikou u starých lidí
 • Mentální retardace u dětí

Jak bych měl použít tento lék?

Dospělí: 800 mg třikrát denně. Děti: 50 mg/kg tělesné hmotnosti ve 3 jednotlivých dávkách. Když byl dosažen požadovaný výsledek, snížit o polovinu počáteční dávky. Vzhledem k vlivu piracetam na agregaci krevních destiček, je nutná opatrnost u pacientů s poruchou hemostázy, po rozsáhlym chirurgickém zákroku nebo vážnym krvácení. Vyhněte se náhlého přerušení léčby, protože může vyvolat klonické křeče nebo záchvaty u některých myoklonickych pacientů. Vzhledem k tomu, že piracetam je téměř pouze vylučován ledvinami je nutná opatrnost při léčbě pacientů se známým poškozením funkce ledvin. U pacientů s poruchou funkce ledvin a starší, nárůst poločasu rozpadu přímo souvisí s poškozením funkce ledvin měřené clearancí kreatininu. Denní dávku je nutno individuálně upravit podle renálních funkcí. Dospělí: 800 mg třikrát denně. Děti: 50 mg/kg tělesné hmotnosti ve 3 jednotlivých dávkách. Když byl dosažen požadovaný výsledek, snížit o polovinu počáteční dávky. Předávkování: Nebylo uvedene žádné specifické opatření proti. Zvláštní pozornost by měla být věnována, zda pacient je dobře hydratovan a sledovat tvorbu moči. Celkový stav pacienta je třeba pečlivě sledovat.

Co když si zapomenu vzít dávku?

Pokud si zapomenete vzít dávku, vezměte si ji co nejdříve. Pokud je již téměř čas na další dávku, vezměte si pouze jednu dávku. Neužívejte dvojité nebo dodatečné dávky.

Co může ovlivnit působení tohoto léku?

Nebyla pozorována jakákoli nesrovnalost. Dejte svému lékaři seznam všech lécích, bylin, lécích bez předpisu, doplňku výživy, které používáte. Také řekněte, jestli kouříte, konzumujete alkohol nebo drogy. Je vhodné, aby to ověřít se svým lékařem.

Co bych měl sledovat při užívání tohoto léku?

Zvláštní pozornost by měla být věnována, zda pacient je dobře hydratovan a sledovat tvorbu moči. Celkový stav pacienta je třeba pečlivě sledovat. Bezpečnostní opatření: snížení dávky v závislosti na hmotnosti/věk, poškození funkce ledvin nebo jater, problémy se srdcem, nebo jste v průběhu těhotenství a kojení, buďte opatrní.

Jaké nežádoucí účinky mohu všimnout, při užívání?

Tento seznam nemusí obsahovat všechny možné vedlejší účinky.

 • vředy v žaludku
 • stimulace CNS
 • točení hlavy
 • vzrušení
 • vyrážka
 • poruchy spánku
 • průjem
 • deprese
 • přírůstek hmotnosti

Kde bych měl ukládat lék?

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Uchovávejte mimo dosah dětí. Vyhoďte nepoužitý lék po uplynutí doby.

Návštěvou a používáním našich stránek souhlasíte s uchováním a zpracováním vašich osobních údajů v souladu s zásadami ochrany osobních údajů.